เชียงรายไนท์บาซาร์ แหล่งช้อปปิ้งกลางคืนชื่อดัง

เชียงรายไนท์บาซาร์ แหล่งช้อปปิ้งกลางคืนชื่อดังเชียงรายไนท์บาซาร์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในเมือง เชียงราย ที่หลายๆ คนมักจะไปชอปกัน